Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vakantie

Mag de bestuurder de vakantiebijslag later of zelfs helemaal niet uitbetalen?

Nee, dat mag niet, zelfs niet als de organisatie in financieel zwaar weer zit. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag hebben werknemers recht op (ten minste) 8% van het bruto jaarloon als vakantiebijslag. In de cao of de avr kan dit percentage soms hoger zijn afgesproken. De vakantiebijslag moet de werkgever uiterlijk in juni van het betreffende jaar uitbetalen. Later mag niet.

Instemming OR

De werkgever mag alleen een andere regeling rond de vakantiebijslag instellen, zolang deze beter is en in ieder geval niet minder is dan in de cao of in de wet. En dan alleen met de voorafgaande instemming van de ondernemingsraad. Minder dan 8% of later uitbetalen dan in juni kan dus sowieso niet. In dat geval kunt u als OR rechtstreeks of na inschakeling van de vakbond naar de rechter stappen.