Faq's
Laatst gewijzigd op: 3 november 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Plaatsvervangend bestuurder

Mag de bestuurder een plaatsvervanger aanwijzen voor overleg met de OR?

Ja dat mag, maar de rechtsgeldigheid van de besluitvorming blijft nog steeds bij de officiële bestuurder en mag niet zo maar worden doorgegeven aan de plaatsvervanger. Ook kan het onhandig zijn om lange tijd met een vervangende bestuurder te overleggen als OR, in plaats van de daadwerkelijke bestuurder. Dus houdt goed in de gaten of deze maatregel maar voor een korte periode nodig is.

Plaatsvervanger

een plaatsvervanger de overleggen (tijdelijk) overneemt, betekent dit niet automatisch dat deze vervanger ook het recht heeft om beslissingen te maken waar de OR zeggenschap over heeft. Door een vervanger aan te wijzen kan de rechtsgeldigheid van de besluiten binnen de organisatie onder druk komen te staan en kunnen werknemers of de OR een beroep doen op het nietig verklaren van een genomen besluit.

Wie is officieel de bestuurder?

In artikel 1 van de Wet op Ondernemingsraden (WOR) is vastgelegd dat de bestuurder degene is die, eventueel samen met anderen, in een organisatie ‘rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij de leiding van de arbeid’. Dat kunnen er natuurlijk meer zijn, maar de WOR geeft duidelijk aan dat maar één persoon echt de bestuurder is, Dat noemt men de WOR-bestuurder. Raak niet in de war met het ‘bestuur’ en de ‘bestuurder’. Het bestuur is het hoogst uitvoerende orgaan van een organisatie, maar is dus niet de ‘bestuurder’ waar de OR mee in overleg gaat.