Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 februari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
onbetaald eerder naar werk

Mag je werknemers vragen onbetaald iets eerder naar werk te komen?

Als een werkgever wil dat medewerkers al eerder op het werk verschijnen voordat hun dienst begint, dan geldt deze tijd gewoon als werktijd en de werkgever moet hiervoor betalen, of in loon, of in extra vrije tijd. Dat staat in artikel 7:610 en artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Ook heeft de rechter dit al vaker over bevestigd in uitspraken. Voorbereidingstijd, wachttijd of een beschikbaarheidsdienst is gewoon (betaald) werk.

Rol OR

Komt het voor bij jou in de organisatie dat de bestuurder dit niet als betaald werk ziet? Wijs hem dan op in artikel 7:610 en artikel 7:628 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Wil de bestuurder een dergelijke regeling van eerder naar je werk komen instellen? Weet dan dat dit niet mag zonder voorafgaande instemming van de OR. Die heeft namelijk volgens artikel 27 lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht over nieuwe of gewijzigde arbeids- en rusttijdenregelingen.

Collectieve aanpassing

Gaat het om een collectieve wijziging van bestaande arbeidscontracten? Dan moeten de werknemers daarna nog individueel instemmen met de wijziging. Er zijn een paar uitzonderlijke situaties waarbij de bestuurder tijdelijk de werktijden mag aanpassen zonder instemming van de OR, zoals ten tijde van corona.