Faq's
Laatst gewijzigd op: 13 mei 2024 | Geschreven door: Jeanine Tanis
Loonsverhoging

Moet de werkgever onze lonen jaarlijks indexeren?

Dat hangt er van af. Als je organisatie onder een cao valt, moeten de door werkgevers en werknemers gemaakte cao-verhogingen doorgevoerd worden. Dat kan om een indexatie gaan of om eenmalige bedragen. Alles wat in een algemeen verbindend verklaarde cao staat, moet ook worden toegepast. Organisaties die niet onder een cao vallen, kunnen in hun eigen arbeidsvoorwaardenreglement opnemen dat ze de lonen jaarlijks indexeren met het loonindexatiecijfer. Maar dat hoeft niet. Is dit allemaal niet het geval, dan mogen werkgevers zelf bepalen of, hoe vaak en met hoeveel ze de lonen van alle medewerkers verhogen. In de wet staat niets geregeld voor indexeren van de lonen.

Uiteraard moet een werkgever individuele afspraken met een werknemer respecteren. Staat er in een arbeidscontract van een bepaalde werknemer dat hij of zij een indexatie krijgt, dan moet de werkgever zich daar natuurlijk aan houden.

Wettelijk minimumloon

Er is één uitzondering: medewerkers in de organisatie die het minimumloon verdienen, krijgen wel indexatie. Zelfs twee keer per jaar: per 1 januari en 1 juli. Dat is bepaald in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Elke werkgever is verplicht het actuele minimumloon toe te passen. Dat is een vermenigvuldiging van het aantal uur dat een werknemer werkt per maand en het (geïndexeerde) minimumuurloon.