Faq's
Laatst gewijzigd op: 26 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze bestuurder wil ineens meerdere dagen als verplichte vakantiedagen aanmerken. Hebben wij daar als OR ook een stem in?

Ja, lid 1 van artikel 27 WOR bepaalt dat u instemmingsrecht heeft op een vakantieregeling. Is uw bestuurder van plan om bepaalde dagen als verplichte vakantiedagen aan te wijzen, dan zal hij hiervoor instemming moeten krijgen van de OR.

Toch geen instemming nodig?

De bestuurder heeft geen instemming nodig als er al afspraken over zijn vastgelegd in uw cao.