Faq's
Laatst gewijzigd op: 9 november 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Onze organisatie wil iedereen een pasje geven om het bedrijfsterrein op te komen. Heeft de OR instemmingsrecht?

Het invoeren van een pasjessysteem heeft gevolgen voor de privacy van werknemers. Zo’n pasje is op naam uitgegeven. Iedereen wordt bij binnenkomst geregistreerd in de database. Uw bestuurder kan zo’n systeem niet zomaar invoeren. Uw OR heeft instemmingsrecht op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Gerechtvaardigd belang

Het gerechtvaardigd belang is een van de grondslagen uit de privacywetgeving AVG op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt. Trek aan de bel en vraag de bestuurder of er een gerechtvaardigd belang van de werkgever is om over te gaan op een pasjessysteem.  Ga hierbij na of er een afweging gemaakt is tussen de belangen van de bestuurder en die van de medewerkers. Onderzoek ook hoe groot de inbreuk op de privacy is en wie er inzicht hebben in de gegevens.