Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Wat is een vrijwillige OR?

Als een organisatie 50 werknemers of meer heeft dan is een ondernemingsraad verplicht. Bij een kleine organisatie kan de bestuurder een vrijwillige OR instellen. Op grond van artikel 5a van de WOR kan dat. Dit besluit moet de bestuurder schriftelijk aan de bedrijfscommissie meedelen. Als er een vrijwillige OR is, dan heeft zo’n ondernemingsraad dezelfde bevoegdheden als een ‘gewone’ OR. Ook een besluit van de bestuurder tot opheffing van een vrijwillig ingestelde OR moet schriftelijk worden meegedeeld aan de bedrijfscommissie.