Faq's
Laatst gewijzigd op: 18 juni 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Wij willen dat diversiteit een grotere rol gaat spelen binnen de organisatie. Wat kan de OR doen?

Diversiteit wordt een steeds belangrijker thema in de maatschappij en ook op de werkvloer. Diversiteit bij werving en selectie van personeel is binnen veel organisaties helaas nog geen prioriteit en ook de representatie van werknemers met een andere culturele achtergrond, handicap of geslacht en gender binnen organisaties en hun personeelsvertegenwoordiging laat nog te wensen over. Dit is erg zonde, want meerdere onderzoeken laten zien dat verschillende vormen van diversiteit juist bevorderd zijn voor een organisatie als werkplek, maar ook voor het bedrijfseconomisch aspect.

Taak voor OR

Als OR heeft u een belangrijke rol in uw organisatie met betrekking tot diversiteit. Artikel 28 lid 3 van de Wet op Ondernemingsraden legt vast dat waken tegen discriminatie op de werkvloer en bevorderen dat minderheden een kans krijgen in de organisatie een kerntaak is van de OR. Zeker nu diversiteit en inclusiviteit veel aandacht krijgen in de maatschappij is het belangrijk om deze taak uiterst serieus te nemen.

Meten is weten

Heeft u nog geen goed beeld van de diversiteit binnen uw organisatie? Dan biedt de barometer culturele diversiteit van het CBS uitkomst. Deze meting geeft u een anoniem overzicht van de diversiteit binnen uw organisatie. Op basis van de resultaten van de meting kunt u het diversiteitsbeleid formuleren.

Initiatief

De OR kan gebruik maken van haar initiatiefrecht en diversiteitsbeleid bij de bestuurder op de agenda zetten. Kom met een concreet voorstel bij uw bestuurder en vermeld hierin altijd de reden voor uw initiatief, de manier van uitvoeren, de voordelen die het kan opleveren en de problemen die het mogelijk oplost en de deadline voor de bestuurder om te reageren op het plan. Voor nog meer handige tips en informatie over diversiteit kunt u deze checklist raadplegen.