Modellen
Laatst gewijzigd op: 1 oktober 2019

Convenant

Met een convenant kunt u afspraken vastleggen die u met de bestuurder maakt. Dit staat in artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het convenant is een overeenkomst waarin extra bevoegdheden kunnen staan, naast de aanwezige rechten en plichten. Dat geldt voor zowel de OR als bestuurder. In een overlegvergadering wordt nut en noodzaak van een convenant besproken en afspraken gemaakt over wat daar in zou kunnen komen te staan. Er wordt een concept gemaakt en afspraken over de duur ervan. Is er niets afgesproken, dan geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan niet eenzijdig worden aangepast. Als er een conflict ontstaat over de naleving van de overeenkomst, dan kunnen de partijen de kantonrechter om een uitspraak vragen.