Modellen
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Om uw werk als OR goed uit te kunnen voeren is het belangrijk eens in de zoveel tijd de tevredenheid van alle medewerkers te peilen. Dit kunt u doen door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarin kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld de arbeidsomstandigheden, de veiligheid en de werktijden binnen de organisatie. Bedenk van tevoren goed welke aspecten u graag wilt uitvragen en hoe u die informatie kunt gebruiken. Gebruik dit model om de medewerkerstevredenheid te peilen.