Nieuws
Publicatiedatum: 11 januari 2011 | Geschreven door: Wander de Groot

Adviesprocedure is heilig

In tijden van recessie en bezuinigingen voelen OR’en zich vaak onder druk gezet om snel in te stemmen met inkrimpingsplannen van de bestuurder. Toch dient de procedure van het adviesrecht ten alle tijden zorgvuldig en correct te worden gevolgd. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de Ondernemingskamer. De seniorenorganisatie Unie KBO uit den Bosch (een koepel van provinciale ouderenbonden) had plannen om in te krimpen. De OR vond het voorgenomen besluit niet goed onderbouwd en gaf daarom een negatief advies. Toch ging de directie direct over tot uitvoering. Hierop stapte de OR naar de Ondernemingskamer en kreeg gelijk. De bestuurder had het negatieve advies van de OR niet zomaar mogen negeren, zelfs niet bij grote haast. Na een negatief advies moet altijd eerst een maand van opschorting volgen. In deze periode mag het plan nog niet worden uitgevoerd en vindt er nader overleg plaats tussen de bestuurder en de OR.