Nieuws
Publicatiedatum: 24 juli 2013 | Geschreven door: Wander de Groot

Arbodiensten lekken medische gegevens aan werkgevers

Een gecertificeerde arbodienst en een verzuimbedrijf deelden medische informatie die niet noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verstrekking hiervan aan de werkgever is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dat blijkt uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte arbodienst en verzuimbedrijf structureel informatie over ziekte, medicijngebruik en behandelingen van werknemers doorgaven aan werkgevers. In totaal betreft het bijna 58.000 werknemers. Het verzuimbedrijf heeft zijn procedures inmiddels aangescherpt en komt weg met een waarschuwing. De arbodienst staat nog onder verscherpt toezicht.