Nieuws
Publicatiedatum: 19 november 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Banenafspraak

Banenafspraak verloopt rampzalig

De overheid en sociale partners beloofden elkaar in 2013 dat er in 2025 125.000 nieuwe banen zouden zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Hoewel het kabinet laatst vol trots presenteerde dat er tot nu toe al 53.000 banen bij zijn gekomen, blijkt uit een herberekening dat dit er maar 12.000 zijn. Zeven jaar na het maken van de afspraak zijn we dus weinig opgeschoten en lijkt de Banenafspraak een fiasco-in-wording.

Gas erop

Met nog vijf jaar te gaan lijkt het op tijd realiseren van de 125.000 banen niet makkelijk te gaan lukken. Hoe komt het dat de cijfers zo tegenvallen? Credis, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven, liet onderzoeksbureau Capeladvies een herberekening maken op basis van beschikbare data uit de zogenoemde Banenafspraak. Wat blijkt: in de berekening van de overheid worden veel banen dubbel geteld. Zo zijn er 10.000 banen toegerekend aan werkende jonggehandicapten met een uitkering, terwijl deze Wajongers eerder al aan het werk waren. Volgens onderzoeker Robert Capel worden Wajongers die een baan hebben, tijdelijk uitvallen en daarna weer in dezelfde of een andere functie aan de slag gaan, meegenomen in het banencijfer, terwijl er geen sprake van extra banen voor de doelgroep. Het is een vaker voorkomende telfout, waardoor het aantal gerealiseerde banen dus veel lager uitvalt.

Diversiteit

U als ondernemingsraad heeft een wettelijke plicht om te bevorderen dat arbeidsbeperkten en minderheden een kans krijgen binnen uw organisatie (artikel 28 lid 3 WOR). Juist nu diversiteit en inclusie steeds meer aandacht krijgen is het belangrijk om deze taak uiterst serieus te nemen. Als u de ruimte ziet voor het aannemen van arbeidsbeperkten, is het goed om hier met de bestuurder over in gesprek te gaan. Op deze manier bent u als OR proactief en geeft u richting aan uw taak als werknemersvertegenwoordiging. Lees in onze checklist meer over de wettelijke afspraken en regels met betrekking op arbeidsbeperkten.