Nieuws
Publicatiedatum: 18 december 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Bestuur Huis voor Klokkenluiders opgestapt

Het bestuur van het Huis voor Klokkenluiders treedt af per 8 januari 2018. De instantie liet onderzoek uitvoeren wegens verschillen van inzicht van het bestuur over de strategie. Ruys, die het onderzoek uitvoerde, concludeert in zijn rapport dat het bestuur onvoldoende in staat is tot een heldere en eenduidige visie over het Huis te komen en dat er sprake is van verdeeldheid bij zowel bestuur als medewerkers. Bovendien ontbreekt bij de medewerkers daardoor draagvlak voor het bestuur als geheel. Reden genoeg voor het bestuur om op te stappen, zo liet het Huis voor Klokkenluiders afgelopen week in een persbericht weten.

Melden van misstanden

Het Huis voor Klokkenluiders adviseert melders hoe ze om moeten gaan met het melden van een misstand en kan op verzoek van de melder onderzoek verrichten en bevordert integriteitsmanagement bij werkgevers. De instantie blijft gedurende de herstart open voor alle werkzaamheden.

Interne meldregeling

Sinds 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders van kracht. Alle organisaties met 50 medewerkers of meer moeten een interne meldregeling hebben. Die regeling geeft werknemers de mogelijkheid om melding te maken van (mogelijke) misstanden in de organisatie. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht rondom de invoering of wijziging van een interne meldregeling. Meer weten over de klokkenluidersregeling? Bekijk deze checklist.