Nieuws
Publicatiedatum: 10 juni 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Klokkenluider

Betere bescherming klokkenluiders wordt wet

De huidige Wet Huis voor klokkenluiders wordt gewijzigd en heet straks Wet bescherming klokkenluiders. Met de wijziging zijn niet alleen werknemers beschermd, maar ook sollicitanten, leveranciers en andere betrokkenen bij een organisatie waar een misstand is. Ook moet de werkgever voortaan bewijzen dat nadelige gevolgen voor de arbeidspositie van de klokkenluider niks te maken heeft met zijn melding. Dit was voorheen de taak van de klokkenluider zelf. Tot slot krijgt het Huis voor Klokkenluiders een nieuwe naam. De ministerraad heeft op vrijdag 21 mei ingestemd met de wetswijziging.

EU-richtlijn

De wetswijziging is nodig, want EU lidstaten zijn verplicht om voor 1 januari 2022 de nieuwe Europese klokkenluidersrichtlijn te implementeren in de landelijke wetgeving. Deze richtlijn zorgt niet alleen voor een betere bescherming van de klokkenluiders en betrokkenen, maar geeft ook strengere eisen aan de meldprocedure. Voor klokkenluiders moet het mogelijk zijn om eerst intern melding te doen van een misstand. Als dit niet lukt, moet het Huis voor Klokkenluiders de melding in behandeling nemen.

Instemmingsrecht OR

Een nieuwe richtlijn betekent dat er werk aan de winkel is. Als uw organisatie een interne meldprocedure heeft, moet de bestuurder deze aanpassen. Uw OR heeft instemmingsrecht over de meldprocedure van vermeende misstanden in de organisatie volgens artikel 27 lid 1m van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). U kunt het instemmingsrecht gebruiken om de positie van klokkenluiders nog verder te verbeteren. Als de bestuurder niet zo vlot is met zijn voorstel, kunt u altijd zelf het initiatief nemen en een wijzigingsvoorstel voorleggen.