Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Meer geld voor werknemers

CNV: schenk jaarlijks € 2.000 aan aandelen belastingvrij aan personeel

Werkgevers moeten elk jaar € 2.000 aan aandelen aan hun personeel kunnen schenken. Hierdoor profiteren werknemers direct mee van de hoge winsten die bedrijven maken, het verhoogt de betrokkenheid en bindt werknemers aan je bedrijf. Piet Fortuyn, roept de overheid op dit snel fiscaal regelen, zo valt te lezen in een persbericht van het CNV op 12 juni. 

Delen in de winst

Hoewel de arbeidsmarkt nog steeds krap is waardoor werkgevers moeite hebben met het vervullen van vacatures neemt bijna 70% van de werkgevers geen maatregelen om personeel te behouden en investeert ruim 50% van de werkgevers meer in werving dan behoud van personeel. Op dit moment is het zo geregeld dat werknemers inkomstenbelasting moeten betalen over de waarde van hun verkregen aandelen(opties). Dat maakt deze vorm van beloning met name voor mensen met een laag inkomen onaantrekkelijk. Je betaalt namelijk belasting voor iets dat wel een waarde vertegenwoordigt, maar waarmee je niet direct een brood kunt kopen bij de bakker. Anders dus dan bij je reguliere salaris. ‘Delen in de winst is een quick win om mensen te behouden, zeker als dit fiscaal aantrekkelijk wordt’ aldus Fortuyn.

Innovatiever en productiever 

In nog geen 10% van de bedrijven profiteren werknemers mee van de winst, met name directies en hoger management. Werknemers die het geld juist goed kunnen gebruiken, worden zelden beloond met aandelen. Dat is een gemiste kans aldus de CNV, want uit internationaal onderzoek blijkt dat bedrijven met regelingen rondom winstdeling, opties of bedrijfsaandelen beter presteren en het personeelsverloop lager is. 

Rol OR 

Op grond van artikel 23 lid 3 van Wet op de ondernemingsraden (WOR) kan de OR zelf voorstellen indienen. Zo kan de OR voorstellen om werknemers mee te laten profiteren van de winst van de onderneming. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27 WOR) als het beloningssysteem wordt gewijzigd. Dat is het geval bij het instellen, wijzigen of afschaffen van een winstdelingsregeling of beloningsregeling rondom opties of aandelen.