Nieuws
Publicatiedatum: 13 maart 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

COR TMG stapt naar Ondernemingskamer

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Telegraaf Media Groep (TMG) stapt naar de Ondernemingskamer. De COR is niet op tijd gehoord over de geplande overname van TMG en heeft ook onvoldoende informatie gekregen om een goede afweging tussen de kopers te maken. De pas recent toegestoken hand van de Raad van Commissarissen (RvC) van TMG aan de COR, om de komende tijd intensief te overleggen over een aanvaardbare besluitvormingsprocedure, ziet de COR als mosterd na de maaltijd. De stap naar de rechter kan betekenen dat het overnameproces tijdelijk stil komt te liggen.

Wezenlijke invloed
Elke OR heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot overname (WOR artikel 25). Ook is wettelijk vastgelegd dat het advies op een zodanig tijdstip moet worden gevraagd dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Daarvoor is het in dit geval te laat, aldus de COR. Ook heeft de COR aangegeven niet voldoende informatie te hebben gekregen, terwijl dit noodzakelijk is om een advies uit te kunnen brengen. Zo moet de ondernemingsraad volgens artikel 25 lid 3 WOR een overzicht krijgen van de beweegredenen, de gevolgen en de voorgenomen maatregelen van het besluit.

Spannend
De overnamestrijd van de TMG (eigenaar van onder meer Telegraaf, Geen Stijl, Dumpert, Privé, Radio 538 en diverse regionale kranten) is zonder meer spannend te noemen. Er zijn twee partijen die TMG willen overnemen: Talpa van John de Mol en een consortium van het Vlaams Mediahuis (onder meer De Standaard, NRC) en de familie Van Puijenbroek, die al decennia aan de Telegraaf is verbonden. De RvC zette onlangs de pro-Talpa Raad van Bestuur op non-actief en besloot de overname door het consortium goed te keuren, ook al biedt dit een beduidend lagere prijs voor de aandelen. Ook Talpa is naar dezelfde Ondernemingskamer gestapt om een onderzoek naar het handelen van de RvC en de benoeming van een onafhankelijke commissaris af te dwingen.

Meer weten over de wettelijke vereisten van een adviesaanvraag en de mogelijkheden die het adviesrecht u biedt? Gebruik dan deze checklist.