Nieuws
Publicatiedatum: 19 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Drempel invullen RI&E moet verlaagd worden

De drempel voor werkgevers om ervoor te zorgen dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in hun organisatie aanwezig is moet worden verlaagd, zo adviseert de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het is wettelijk verplicht voor alle werkgevers om een RI&E te hebben, zo schrijft de Arbowet voor. Op dit moment voldoen nog te weinig werkgevers aan deze verplichting. Dit is voornamelijk het geval bij MKB-werkgevers. De commissie beveelt aan te zorgen voor meer elektronische sectorspecifieke RI&E-instrumenten. Zo bleek afgelopen week uit het adviesrapport dat de commissie stuurde aan Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW).

Zo zet je de RI&E op de agenda van de bestuurder

Het is niet wettelijk vastgelegd hoe vaak een RI&E gehouden moet worden. Iedere organisatie maakt daarin zijn eigen keuzes. Wel moet de RI&E compleet en betrouwbaar zijn. Is er in uw organisatie al een aantal jaren niet naar de RI&E omgekeken en vindt u als OR dat het tijd is om de RI&E te vernieuwen? Zet het dan op de agenda en wijs uw bestuurder erop dat het ook voor hem positief uitpakt. Uit recente studies blijkt namelijk dat het economisch interessant is voor werkgevers als er een veilige werkomgeving wordt gecreëerd. De invulling en uitvoering van de RI&E draagt hieraan bij, zo vermeldt het adviesrapport.