Nieuws
Publicatiedatum: 15 december 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Een speciale website voor OR en toezichthouders

Een OR heeft vaak maar twee keer per jaar te maken met de toezichthouders van de organisatie (Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht). Veel ondernemingsraden weten niet wat ze aan de toezichthouder hebben. Er is nu een online platform gestart dat zich richt op de relatie tussen OR en toezichthouder. Deze website ‘OR en commissaris’ staat nu nog in de kinderschoenen, maar moet uitgroeien tot een verzamelplaats van informatie over governance en medezeggenschap. Deze website is een initiatief van het Nationaal Register en de stichting à Propos.