Nieuws
Publicatiedatum: 16 december 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Uber taxidienst

FNV daagt Uber alsnog voor rechter

FNV daagt Uber alsnog voor de rechter, nu Uber een eerder ultimatum van de vakbond naast zich heeft neergelegd. De vakbond wil dat het taxibedrijf zijn ‘zelfstandige’ chauffeurs in dienst neemt en volgens de taxi-cao betaalt. Volgens Uber zijn alle chauffeurs die via de app rijden zelfstandig ondernemer. Volgens FNV is er gewoon sprake van een verkapt dienstverband.

Ultimatum

Eerder stuurde FNV al een sommatie op 16 november 2020 naar Uber met daarin een ultimatum: Uber moet haar zelfstandig chauffeurs in dienst nemen en volgens de taxi-cao betalen en behandelen. Het bedrijf moest binnen twee weken reageren op de sommatie, anders zou FNV naar de rechter stappen. Deze laatste stap heeft de vakbond nu genomen. Uber heeft wel aangegeven in gesprek te willen met de vakbond, maar voor FNV is dit niet voldoende.

Rechtszaak

In 2017 oordeelde het Europees Hof van Justitie al dat Uber een transportbedrijf is en geen bemiddelingsdienst tussen chauffeurs en klanten. De Hoge Raad oordeelde in een uitspraak van 6 november 2020 dat de praktijk op de werkvloer bepaald of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of van zelfstandig ondernemerschap. Of dit ook toepasselijk is op de casus van Uber moet nu blijken uit de rechtszaak die FNV heeft aangespannen.