Nieuws
Publicatiedatum: 16 augustus 2021 | Geschreven door: Wander de Groot

FNV eist onderzoek naar angstcultuur bij Vlisco

Vakbond FNV wil dat er een onderzoek komt naar de interne gang van zaken bij textielbedrijf Vlisco, beroemd om zijn kleurige kleding voor de Afrikaanse markt. Reden is het opstappen van de voltallige ondernemingsraad op 19 juli, vanwege de vermeende angstcultuur en de aanhoudende slechte werkverhouding tussen de bestuurder en de OR. Ook zou de bestuurder OR-leden hebben geïntimideerd om in te stemmen met voorgenomen reorganisaties op straffe van ontslag. Dat zijn geen geringe klachten, al zegt de bestuurder zich er niet in te herkennen.

Overname

FNV wil dat Parcom, de nieuwe eigenaar van Vlisco, als eerste de klachten van de OR serieus onderzoekt. Als die klachten gegrond zijn, durft straks niemand zich verkiesbaar te stellen voor de nieuwe OR, stelt de FNV in een brief aan Parcom. Die overname ging overigens niet zonder gesteggel, omdat een andere bieder, de Afrikaanse investeerdersgroep Made in Africa (MIA), vond dat ze geen eerlijke kans op overname van het textielbedrijf had gekregen. De Autoriteit Consument en Markt heeft de overname door Parcom inmiddels goedgekeurd. Bij de overname had de OR adviesrecht.