Nieuws
Publicatiedatum: 9 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Geen advies zonder sociaal plan

De OR van het Gezondheidscentrum voor Asielzoekers (GCA) stapte naar de rechter om zijn bestuurder te dwingen zijn besluit tot bedrijfsbeëindiging terug te draaien. Al eerder gaf de OR geen advies over de bedrijfsbeëindiging wegens het ontbreken van een sociaal plan en maatregelen om personele consequenties op te vangen. Toen de bestuurder toch overging tot handelen, greep de OR kordaat in. En terecht, zo oordeelde Gerechtshof Amsterdam onlangs.

Afbreuk aan medezeggenschap

Ondanks meerdere pogingen lukt het GCA niet om in overleg met de vakbond tot een sociaal plan te komen. De OR onderkende eerlijk dat bedrijfsbeëindiging onontkoombaar was, maar hield vast aan de eis om, alvorens advies uit te brengen, in ieder geval te weten welke regeling zou worden getroffen ten aanzien van de personele gevolgen van de bedrijfsbeëindiging. De rechter gaf de OR groot gelijk. De OR kon ten onrechte niet adviseren over voorgenomen maatregelen en dat heeft afbreuk gedaan aan de medezeggenschap, aldus de rechter.

Belang van een complete adviesaanvraag

Om goed te kunnen adviseren, moet de bestuurder inzicht geven in de maatregelen die hij treft voor het personeel. Dit is een wettelijke verplichting, geregeld in Artikel 25 lid 3 WOR. De GCA moet het besluit tot beëindiging intrekken. Tenminste, voor zover dat betrekking heeft op maatregelen met het oog op de personele gevolgen. De bedrijfsbeëindiging gaat wel gewoon door zoals gepland.

Benieuwd hoe een adviesaanvraag van uw bestuurder eruit hoort te zien? Bekijk het hier.