Nieuws
Publicatiedatum: 13 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Stap-budget

Geen STAP-budget in januari

Er komt geen januaritijdvak voor het aanvragen van STAP-budget. Eerst wil het kabinet maatregelen instellen om het misbruik en oneigenlijk gebruik terug te dringen. Het beschikbare STAP-budget voor 2023 blijft intact en zal over vijf in plaats van zes aanvraagtijdvakken worden verdeeld. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari. Dat staat in een brief van 12 december aan de Tweede Kamer van de ministers Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs).

Ongepast verdienmodel

Na veelvuldige negatieve signalen gaf het kabinet in november aan de STAP-regeling strenger en strakker te willen maken. Sommige opleiders gebruiken STAP als ongepast verdienmodel, bijvoorbeeld door hun opleidingen exact even hoog te prijzen als de maximale subsidie. Keurmerken als NRTO en Cedeo, die opleiders toelaten tot het STAP-register, moeten strenger controleren of de opleidingen wel voldoen aan de eisen. Vanaf 2023 wordt ook het aantal toekenningen per opleiding gelimiteerd.

Pauze door rechter

Het bleek niet mogelijk de winkel open te houden tijdens de verbouwing. De rechter heeft onlangs bepaald dat onderzoek doen naar opleiding of opleider op zich onvoldoende reden is om een opleider het STAP-budget te onthouden. Aangehouden aanvragen voor scholing kunnen dus gewoon worden gevolgd en aangehouden subsidies moeten ook gewoon worden uitbetaald, aldus de rechter. Daarom heeft het kabinet besloten tot een pauze – even geen aanvragen in het januaritijdvak – om de boel op orde te krijgen en de vele onderzoeken af te ronden.