Nieuws
Publicatiedatum: 14 januari 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

Gemeente Almelo en OR krijgen bemiddeling van OK

De Gemeente Almelo en de centrale ondernemingsraad (COR) gaan met een bemiddelaar aan de slag om op die manier te proberen het conflict wat betreft de voorgenomen reorganisatie op te lossen, zo meldt de Tubantia. Het conflict tussen de ondernemingsraad en de bestuurder gaat over het formatieplan waarin staat hoe de arbeidsplaatsen verdeeld worden. Bemiddeling vindt op aanraden van de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam. Zo kwamen de Gemeente Almelo en de ondernemingsraad eind december 2018 overeen. De OR stapte naar de OK, nadat de bestuurder het negatieve advies van de OR wat betreft de voorgenomen reorganisatie naast zich had neergelegd.

Adviesplicht & gevolgen voor de achterban

Als ondernemingsraad heeft u adviesrecht wat betreft een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming, zo bepaalt artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het is belangrijk om op tijd betrokken te worden, zodat uw advies nog van invloed is op de uiteindelijke besluitvorming. Let ook goed op de gevolgen van het voorgenomen besluit voor de medewerkers. Legt uw bestuurder het advies van de OR naast zich neer? Dan biedt artikel 26 van de WOR u de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Ondernemingskamer. Zorg dat u dat wel, net als de COR van Gemeente Almelo, tijdig doet.

Meer weten over het instellen van beroep bij de Ondernemingskamer? Gebruik dan deze checklist.