Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
grensoverschrijdend gedrag

Instemming OR niet nodig voor tijdelijke stop reiskostenvergoeding

Veel OR’en geven hun instemming over de jaarlijkse wijzigingen van het arbeidsvoorwaardenreglement (avr), aanvullende personeelshandboek of losse regelingen over secundaire arbeidsvoorwaarden. Toch is een bestuurder niet altijd wettelijk verplicht de OR hierbij om instemming te vragen. Of het verplicht is instemming te vragen bij wijzigingen hangt af van de manier waarop daar al afspraken over zijn gemaakt. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag op 22 januari, die pas op 25 mei is gepubliceerd.

Casus

Een olie- en gasbedrijf wil vanwege de coronacrisis de vaste, onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer tijdelijk opschorten. De bestuurder vraagt de gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) niet om instemming. De GOR is boos en stapt naar de rechter. De GOR stelt dat zij instemmingsrecht heeft over het (tijdelijk) stopzetten van de reiskostenvergoeding, omdat dit een wijziging is van de avr. En in Artikel 27 lid 1b van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat dat de OR instemming heeft over het instellen, wijzigen of schrappen van arbeidsregelingen.

Arbeidsvoorwaardenreglement

Volgens de bestuurder voorziet het eerder door de GOR goedgekeurde arbeidsvoorwaardenreglement al in de mogelijkheid van tussentijdse wijziging. Er staat dat de reiskostenvergoeding tijdelijk stopgezet kan worden wanneer een medewerker lange tijd afwezig is. Dit geldt onder andere bij zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en lange vakanties. Ook thuiswerken onder corona valt volgens de bestuurder onder langere afwezigheid.

Uitspraak rechter

De kantonrechter wijst het verzoek af, maar op andere gronden: het instemmingsrecht geldt niet voor de reiskostenvergoeding en zelfs niet voor de hele avr, zo stelt de rechter, omdat beiden niet expliciet worden genoemd in de opsomming van arbeidsvoorwaardelijke regelingen van Artikel 27 van de WOR. Ook al heeft de GOR in het verleden wel ingestemd met de avr, het betekent niet dat de bestuurder verplicht is de GOR ook in de toekomst over losse wijzigingen te laten instemmen. Al is dat altijd handig in het kader van een groter draagvlak.