Nieuws
Publicatiedatum: 4 december 2017 | Geschreven door: Wander de Groot
huis voor klokkenluiders

Instemmingsrecht bij meldprocedure massaal genegeerd

Van alle werkgevers met een interne meldprocedure voor misstanden heeft bijna de helft (42%) deze niet ter instemming aan de ondernemingsraad voorgelegd, terwijl dit wel verplicht is. Alhoewel 79% van de werkgevers met een ondernemingsraad wel een meldprocedure heeft, voldoet die nog niet aan de nieuwe normen. Vaak is de meldprocedure namelijk niet aangepast na de invoering van de nieuwe wet Huis voor klokkenluiders van 1 juli 2016. Zo bleek vorige week uit onderzoek onder 300 ondernemingsraden door het Huis voor Klokkenluiders.

Betrokkenheid OR laat te wensen over

De helft van de OR’en wordt niet regelmatig op de hoogte gesteld van het aantal meldingen, terwijl artikel 31b WOR dit wel verplicht stelt. Twee derde van de ondernemingsraden vindt dat hun bestuurder hen niet voldoende informeert. Daarnaast stond integriteit niet op de overlegagenda bij 39% van de OR’en. Het Huis voor klokkenluiders raadt ondernemingsraden aan zich proactiever op te stellen op het gebied van integriteit.

Wet Huis voor klokkenluiders

Het hebben van een meldprocedure is overigens niet voldoende om aan de wettelijke regels te voldoen. Uw bestuurder dient er ook voor te zorgen dat er een veilig meldklimaat is waarin werknemers misstanden durven aan te kaarten. Ook moeten er een vertrouwenspersoon, een gedragscode en een onderzoeksprotocol aanwezig zijn.

Meer lezen over de wettelijke verplichtingen van de wet Huis voor Klokkenluiders? Gebruik deze checklist.