Nieuws
Publicatiedatum: 23 juni 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Maakt Facebook zich schuldig aan statistische discriminatie?

Volgens Mensenrechtenorganisatie Global Witness en vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann maakt Facebook zich schuldig aan statistische discriminatie. Beide organisaties hebben een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens. Genderneutrale vacatures op Facebook worden soms alleen getoond aan vrouwen en soms alleen aan mannen. Daarmee ontneem je mensen de kans om bepaalde vacatures in te zien. Dat meldt De Volkskrant op 13 juni. 

Statistische discriminatie 

Ondanks dat Facebook uitsluit om in vacatures op bepaalde kenmerken te selecteren, zoals geslacht, zorgen de algoritmes dat bepaalde vacatures alleen aan mannen of vrouwen worden getoond, waardoor je mensen geen gelijke kansen biedt. In sommige gevallen is statistische discriminatie toegestaan, bijvoorbeeld om de man-vrouw verhouding in een organisatie meer in balans te brengen. Maar ook dan is voorzichtigheid geboden. Zo werd de TU Eindhoven op de vingers getikt door het College voor de Rechten voor de mens omdat ze een half jaar lang wetenschappelijke vacatures alleen voor vrouwen hadden openstaan. 

Boete 

Als de Autoriteit Persoonsgegevens de klacht honoreert, hangt Facebook een dwangsom boven het hoofd. Het College voor de rechten van de Mens kan Facebook opleggen het algoritme te wijzigen. Volgens Facebook kunnen gebruikers alle vacatures zien en ze gaan discriminatie tegen door het niet mogelijk te maken op geslacht te selecteren. Dat het algoritme toch op geslacht selecteert, daar heeft Facebook geen verklaring voor. 

Rol OR bij discriminatie 

Als ondernemingsraad heb je instemmingsrecht als het gaat om het aanstellingsbeleid, zo bepaalt artikel 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Het werving- en selectieproces is hier ook onderdeel van. Bovendien bepaalt artikel 28 lid 3 van de WOR dat je als OR een rol hebt in het waken tegen discriminatie.