Nieuws
Publicatiedatum: 27 maart 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
Werving en selectie

Onzeker of OR meer invloed krijgt bij beleid gelijke kansen

Het is onduidelijk of de OR meer invloed krijgt bij beleid voor gelijke kansen bij werving en selectie. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en werkgelegenheid wilde dat vastleggen bij de actualisatie van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) die in 2025 op de rol staat. Ook wilde de minister een betere handhaving op de verplichte instelling van een OR bij 50 of meer werknemers. Recent nalevingsonderzoek wijst uit dat slechts 69% van de werkgevers aan deze plicht voldoet. Maar omdat de Eerste Kamer de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie wegstemde, is het onduidelijk wat er nu met deze toezeggingen gaat gebeuren.

Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

De plannen voor een sterkere positie van de OR en een betere naleving van de WOR stonden in een brief aan de Eerste Kamer van 1 maart jongstleden. De brief was bedoeld om de Eerste Kamer te overtuigen in te stemmen met het wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. In een motie hadden de leden Van Wijk (BBB) en Van Rooijen (50PLUS) gevraagd de positie van de OR bij dat beleid te versterken. Uiteindelijk stemde de Eerste Kamer op 26 maart niet in met de nieuwe Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.