Nieuws
Publicatiedatum: 1 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Gelijke verdeling mannen en vrouwen

Meer vrouwen in de publieke top

Het kabinet wil snel toewerken naar een gelijke man-vrouwverdeling in de top van publiek gefinancierde organisaties: de overheid en de semi-overheid. Bij ministeries en uitvoeringsorganisaties is het streven binnen vijf jaar 45 à 55% vrouwen in de (sub)top te hebben. Bij adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen is het streven 50%. Dat geldt ook voor de (semi)publieke sector, met een ondergrens van 33%.

Voorbeeldfunctie

In januari is er voor het bedrijfsleven al een wet aangenomen voor meer vrouwen in de top. Ondanks dat de percentages vrouwen in de top bij publieke organisaties momenteel hoger ligt dan bij het bedrijfsleven, vindt het kabinet dat de overheid een voorbeeldfunctie heeft en stelt daarom nu ook streefquota in. Na drie en vijf jaar vindt een evaluatie plaats. Bij onvoldoende voortuitgang kan het kabinet alsnog een wettelijk quotum instellen.