Nieuws
Publicatiedatum: 2 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Vrouwen in top bedrijfsleven

‘Verplicht quotum voor vrouwen in top bedrijfsleven enige oplossing’

Het aandeel vrouwen in besturen en raden van commissarissen van grote bedrijven stijgt niet snel genoeg. Gemiddeld bestond 12,4% van de besturen en 20,4% van de Raden van Commissarissen in 2020 uit vrouwen. Dat blijkt uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, uitgevoerd door de Commissie Monitoring en gepubliceerd op 29 januari 2021. Het enige dat echt helpt is een wettelijk verplicht quotum, aldus de commissie, in plaats van een vrijblijvender ingroeiquotum, zoals nu in het wetsvoorstel staat.

Ingroeiquotum

Het plan voor een ingroeiquotum, waar de Tweede Kamer op 6 november 2020 een wetsvoorstel voor kreeg ingediend, heeft volgens de commissie een te gering effect. Binnenkort stemt de Eerste Kamer over dit wetsvoorstel, wanneer is nog niet bekend. Als de Kamer instemt, worden beursgenoteerde organisaties verplicht tot een ingroeiquotum met ten minste 33% vrouwen en 33% mannen in de Raad van Commissarissen. Als een organisatie deze percentages niet binnen een bepaalde termijn haalt, wordt de benoeming automatisch ongeldig verklaard.

Actieplan

De andere, bijna 5.000, grote vennootschappen moeten zelf passende en ambitieuze streefcijfers formuleren voor het bestuur en de Raad van Commissarissen. In actieplannen moeten deze bedrijven laten zien hoe ze de streefcijfers gaan realiseren. Ieder jaar, binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, moet aan de SER gemeld worden wat de werkelijke en gewenste verdeling is tussen het aantal mannen en vrouwen binnen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de werknemers in leidinggevende functies. Als één of meer doelen van het vorig jaar niet zijn bereikt, moet de organisatie dit kunnen verklaren.