Nieuws
Publicatiedatum: 26 oktober 2020 | Geschreven door: Wander de Groot
Mentale gezondheid

Meeste zieke werknemers hebben psychische aandoening

Psychische aandoeningen zijn de meest voorkomende beroepsziekte van 2019. Het gaat met name om burn out, overspannenheid, depressie en posttraumatische stress-stoornis (ptss). Voor 86% van de werknemers leidt de psychische aandoening tot tijdelijke uitval op het werk, voor 5% zelfs tot definitieve arbeidsongeschiktheid.  Dat blijkt uit het onderzoek ‘Beroepsziekten in cijfers 2020’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Arbeidsongeschikt

Bedrijfsartsen en arbodiensten melden beroepsziekten bij een nationaal register. 60,2% van alle meldingen heeft als medische oorzaak een psychische aandoening of een gedragsstoornis. In 2018 was dit nog 58,4%. De meeste werknemers die een beroepsziekte krijgen zijn boven de 41 jaar (70% van de meldingen in 2019). Er is in deze leeftijdscategorie geen verschil tussen mannen en vrouwen. Onder de 41 jaar zijn er meer vrouwen die een beroepsziekte oplopen, boven de 41 jaar veel meer mannen.

Corona

Vanaf maart 2020 is corona ook als beroepsziekte opgenomen in het onderzoek. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen gedaan van corona als beroepsziekte door 118 bedrijfsartsen. In die periode is dat ongeveer 30% van het totaal aantal meldingen.