Nieuws
Publicatiedatum: 12 april 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Privacy

Monitoren thuiswerkers mag niet zomaar

Steeds meer werkgevers monitoren thuiswerkers met speciale software. Programma’s meten de computerhandelingen van werknemers en slaan de gegevens op, zoals het aantal toetsaanslagen en de duur van het internetgebruik. Vakbond CNV onderzocht binnen de eigen achterban dat zo’n 14% door hun werkgever wordt gemonitord. Monitoren mag niet zomaar. Maar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) krijgt nog weinig klachten van werknemers. Dat komt omdat ze zich vaak niet goed realiseren welke gegevens er allemaal worden verzameld, zegt de AP.

Toestemming OR

Op zich is het monitoren van medewerkers niet verboden. Wel moet een werkgever rekening houden met de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ook moet de werkgever onderbouwen waarom de monitoring noodzakelijk is én of hij ook andere mogelijkheden voor controle heeft verkend. Tot slot moet een voornemen tot monitoring altijd worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. Die heeft instemmingsrecht over regelingen die persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Lees meer over privacy en de rol van de OR in deze checklist.