Nieuws
Publicatiedatum: 23 oktober 2017 | Geschreven door: Wander de Groot

Naleving WOR neemt af

Naleving van de WOR is de afgelopen jaren afgenomen. Van organisaties met vijftig of meer werknemers heeft 67% een OR. In 2011, de laatste keer dat het onderzoek werd verricht, was dit nog 71%. Vooral in de sectoren handel, horeca & reparatie, transport en bouwnijverheid staat naleving van de wettelijke verplichting op het instellen van een OR op een laag pitje. Zo blijkt uit het Onderzoeksrapport naleving Wet op de Ondernemingsraden dat afgelopen week door het Ministerie van SZW werd gepubliceerd.

Hoe meer flex, hoe minder OR

Hoe groter het aantal tijdelijke werknemers in een organisatie, hoe lager het nalevingspercentage. De belangrijkste reden om de WOR niet na te leven volgens werkgevers én werknemers, is dat werkgevers vinden dat er voldoende andere vormen van overleg zijn en dat de werkgever/bestuurder er geen behoefte aan heeft.

Strenger toezicht nodig?

Uit het kwalitatieve onderdeel van het onderzoek blijkt dat de belangrijkste redenen voor het niet naleven van de WOR de economische crisis, de kosten die medezeggenschap met zich meebrengt en de groei van flexibele contracten zijn. Het streven zou een naleving van 100% moeten zijn. Dat kan in eerste instantie bewerkstelligd worden door positief stimuleren, maar ook door sancties op te leggen. Of het daadwerkelijk zover zal komen, hangt af van het nieuwe kabinet, aldus Margreet van Beem, persvoorlichter Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid