Nieuws
Publicatiedatum: 27 december 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Pensioen

Nieuwe pensioenwet gaat zo goed als zeker in per 1 juli

De Eerste Kamer zal naar verwachting op 17 januari instemmen met de nieuwe Wet toekomst pensioen. Naast de regeringspartijen zijn namelijk ook PvdA, Groen Links en SGP akkoord, ruim voldoende voor een meerderheid. PvdA en Groen Links omdat in de wet ook komt te staan dat over vijf jaar het aantal mensen zonder aanvullend pensioen moet zijn gehalveerd tot 450.000. De SGP omdat er op hun verzoek een permanente geschilleninstantie komt waar mensen naar toe kunnen met klachten over overzetting en uitvoering van hun nieuwe pensioen.

Opbouwen vanaf 18 jaar

Op 21 december stemde de Tweede Kamer nog in met laatste wijzigingen, op 23 december stemde ze in met de nieuwe pensioenwet. De startleeftijd voor het opbouwen van een pensioen wordt verlaagd van 21 naar 18 jaar. Uitzendkrachten hebben geen wachttijd meer, zodat ze ook bij vaak wisselen van baan doorlopend pensioen kunnen opbouwen.

Persoonlijk pensioenpotje

De nieuwe wet gaat vermoedelijk in op 1 juli 2023. Fondsen hebben tot 2027 de tijd om hun deelnemers over te zetten. Dat is een enorme operatie die 6 miljoen werkenden en 3,5 miljoen gepensioneerden treft. 1.500 miljard euro pensioengeld wordt anders verdeeld. Er komen persoonlijke pensioenpotjes, waarbij de eigen opbouw centraal staat. Beleggingswinsten en -verliezen zijn sneller terug te zien in het pensioen. De fondsen doen geen beloftes meer, zodat ze reserves kunnen opbouwen.

Minimaal 95% van de inleg

Fondsen worden verplicht de zogenaamde eenvoudige rekenmethode toe te passen om het oude in het nieuwe pensioen over te zetten. Tenzij ze kunnen aantonen dat de fijnmaziger, maar complexere methode beter werkt. Maar omdat die ook voor individuele gevallen erg negatief kan uitvallen, heeft Minister Schouten van pensioen op verzoek van de Tweede Kamer een ondergrens ingevoerd: iedereen moet minimaal 95% van zijn inleg meekrijgen.

Minder risico’s

De beleggingsvrijheid van pensioenfondsen wordt ook aan banden gelegd. Ze mogen voor jongeren, die nog lang pensioen opbouwen, niet meer dan anderhalve euro risico lopen voor elke ingelegd euro. Eerder was er nog geen limiet op beleggingsrisico’s.