Nieuws
Publicatiedatum: 31 maart 2022 | Geschreven door: Wander de Groot
Pensioen

Nieuwe pensioenwet Wtp naar Tweede Kamer

Minister Schouten van Pensioenen heeft op 30 maart het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de uitwerking van het Pensioenakkoord dat het vorige kabinet met de sociale partners in 2019 sloot. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, gaat de nieuwe wet in per 1 januari 2023 en krijgen pensioenfondsen tot 2027 om over te stappen naar het nieuwe stelsel.

Sneller indexeren

De nieuwe pensioenwet laat pensioenen sneller indexeren, naar boven én naar beneden. Als het goed gaat met de economie, kunnen pensioenverwachting en uitkering omhoog. Als het slecht gaat, kunnen ze ook omlaag. De beweeglijkheid wordt minder groot hoe ouder iemand is. Jongeren hebben de tijd om mee- en tegenvallers in het belegde pensioenvermogen op te vangen. Ouderen hebben minder ruimte om tegenvallers op te vangen, en dus zal hier per saldo voorzichtiger worden geïndexeerd.

Transparanter

Met de Wtp worden pensioenen voor deelnemers persoonlijker en transparanter. Jong en oud betalen voortaan eenzelfde pensioenpremie. Deelnemers aan pensioenregelingen krijgen meer inzicht in hoeveel geld zij en hun werkgever in het pensioen investeren en kunnen sneller zien hoe dit bedrag via beleggingen groeit (of krimpt).

Solidariteit

Wat de Wtp van de huidige pensioenwetgeving overneemt is een deel van de zogenaamde solidariteit. Allereerst is dat de mogelijke verplichte deelname aan een pensioenregeling. Dat betekent dat elke werknemer van een organisatie mee moet doen aan de regeling. Daarnaast worden de risico’s bij nabestaanden en arbeidsongeschiktheidspensioenen collectief gedeeld. Tot slot blijft het fiscaal ook zo geregeld dat werknemers die met pensioen gaan, kunnen volstaan met een pensioen van 80% van hun oude gemiddelde loon, omdat de pensioenuitkering lager wordt belast.

Invaren of niet

Pensioenfondsen moeten een keuze maken of ze wel of niet meegaan in het nieuwe stelsel. Vanaf 2023 tot en met 2027 kunnen pensioenfondsen die wel mee willen (het zogenoemde invaren) al werken met de nieuwe, versoepelde indexatieregels. Deelnemers krijgen zo in aanloop naar de overgang op het nieuwe stelsel meer zicht op indexatie. Voor 2022 wordt in een apart besluit geregeld dat fondsen ook al de ruimte krijgen om sneller te indexeren. Het voornemen is dit besluit per 1 juli 2022 in werking te laten treden.