Nieuws
Publicatiedatum: 6 juli 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Koolmees kan door met opstellen nieuwe pensioenwet

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken kan eindelijk het pensioenakkoord, dat sociale partners eerder hadden gesloten, omzetten in een wetsvoorstel voor een nieuw pensioensysteem. Hij zal dat doen na het zomerreces. Net voor het zomerreces had hij de Tweede Kamer al geïnformeerd op hoofdlijnen. Of hij ook nog draagvlak zou krijgen bij de FNV, was onduidelijk. Het FNV-ledenparlement moest zoals gebruikelijk het onderhandelingsakkoord van hun bestuur achteraf goedkeuren. Dat gebeurde uiteindelijk op 4 juli.

Onzekerheid

Eerder hadden een aantal proceduretijger van het ledenparlement een onlinestemming geblokkeerd. Daardoor bleef Koolmees lang in onzekerheid. Door meer of minder impliciet met aftreden te dreigen, kreeg jet FNV-hoofdbestuur alsnog de handen op elkaar bij de leden. Nu de FNV definitief door de bocht is, zullen ook oppositiepartijen als PvdA en Groen Links straks vermoedelijk ook hun instemming geven voor de nieuwe pensioenwet. En dat is nodig, want in de Eerste Kamer heeft het kabinet geen meerderheid.

Geen vast pensioen meer

Het oude systeem met een gegarandeerd pensioenbedrag vervalt. Dat was toch al onhoudbaar, gelet op het aantal keren dat er niet is geïndexeerd vanwege de lage dekkingsgraden van de pensioenfondsen. In het nieuwe pensioenakkoord, dat ingaat op 1 januari 2026, is er geen vooraf vastgesteld pensioen meer. Het wordt een variabel bedrag, het (toevallige) eindresultaat van de rendementsontwikkeling van de eigen inleg.

Jonge generatie

Door het vaste eindbedrag los te laten, hoeven jongere generatie minder van hun inleg bij te dragen aan de uitkering van ouderen. Met name jongeren en flexibele arbeidskrachten kunnen zo een beter pensioen opbouwen voor henzelf. De toekomstige pensioenen van de tussengeneratie van nu 40 tot 60 jaar kunnen hierdoor in de knel komen: zij hebben veel bijgedragen aan de generaties voor hen, maar de generaties onder hen gaan beduidend minder aan hun pensioen bijdragen. Er komt verzachtend beleid voor deze groep.