Nieuws
Publicatiedatum: 27 april 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Rechtbank Amsterdam

OK deelt tik uit aan RvC en OR in zaak bestuurscrisis Limburg1

De Ondernemingskamer (OK) grijpt hard in bij omroep Limburg1 met de aanstelling van een tweede bestuurder en een extra lid bij de Raad van Commissarissen (RvC). Deze commissaris krijgt een beslissende stem in de RvC. Ook vindt de OK de rol van de RvC bij de werving en instelling van huidig bestuurder Peter Elbers ronduit bedenkelijk en is de ondernemingsraad in haar strijd tegen Elbers en de toezichthouders haar boekje te buiten gegaan. Tot slot stelt de OK een onderzoek in bij de omroep naar de huidige dynamiek tussen alle partijen.

Conflict

Opvallend is de uitspraak over de rol van bestuurder Elbers. De OK is er tot nu toe niet van overtuigd dat hij heeft bijgedragen aan de escalatie van het conflict tussen de RvC, ondernemingsraad en de redactie. Daarom mag Elbers voorlopig blijven, maar moet hij zijn plek wel delen met een door de OK aangestelde tweede bestuurder. Dit was ook het verzoek van de RvC. De OR had liever gezien dat Elbers voor drie maanden zou worden geschorst, maar dat verzoek heeft de OK van tafel geveegd. De instelling van een extra commissaris was ook een verzoek van de OR, deze is wel ingewilligd. De rol van Elbers binnen de omroep zorgde voor veel protest bij het personeel en de OR. Zijn leiderschapsstijl zou te autoritair zijn en met zijn, reeds teruggetrokken, omstreden privacyplan was voor het personeel de maat vol. Zij hebben al sinds februari het vertrouwen in de bestuurder opgezegd.

Onderzoek

Voor de OK is duidelijk dat het broodnodig is de verstoorde verhouding tussen enerzijds de RvC en het bestuur en anderzijds de ondernemingsraad en de hoofdredactie snel te herstellen. Het conflict is schadelijk voor de medewerkers en de publieke functie van L1 komt in het geding. De rumoerige situatie bij de Limburgse omroep heeft een lange adem en zorgt zelfs voor kopzorgen bij demissionair minister Arie Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wanneer het onderzoek begint en hoe dit zal verlopen, is nog niet bekend. Later deze week hoort de omroep wie er naast Elbers komt te zitten en wie de RvC gaat versterken.