Nieuws
Publicatiedatum: 8 februari 2021 | Geschreven door: Wander de Groot
Pers

Personeel omroep Limburg 1 zegt vertrouwen op in bestuurder

Het personeel van de regionale omroep Limburg 1 zegt het vertrouwen op in bestuurder Peter Elbers. Afgelopen week legden zo’n 70 van de 100 werknemers het werk een uur neer om te protesteren tegen de autoritaire managementstijl van Elbers en zijn gebrek aan communicatie. Aanleiding is een nieuw privacyreglement, waarmee de bestuurder toegang krijgt tot vertrouwelijke mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts. Ook wilde de bestuurder zonder instemming van de OR camera’s ophangen op de redactie.

Privacy

Het voorgenomen besluit van Elbers tast volgens het personeel niet alleen aan de journalistieke bronbescherming en privacy van de journalisten aan, maar is ook in strijd met de wet en negeert de rechten van de OR. Een werkgever mag in principe nooit de medische gegevens van een werknemer en de communicatie met de bedrijfsarts inzien. Ook is het (kunnen) volgen van de vertrouwelijke communicatie tussen OR-leden uit den boze en hebben privacygevoelige systemen als cameratoezicht vooraf de instemming nodig van de ondernemingsraad.

Reactie bestuurder

Inmiddels heeft Elbers het privacyreglement vanwege de commotie weer ingetrokken. In een reactie op de werkonderbreking erkent Elbers impliciet zijn misstappen: ‘Ik hecht eraan expliciet te herhalen dat het nooit de bedoeling is geweest om de journalistieke bronbescherming aan te tasten, dan wel om te tornen aan de vertrouwelijkheid van de communicatie van OR-leden onderling en aan het beroepsgeheim van de bedrijfsartsen. Ik betreur dan ook zeer dat dit beeld is ontstaan.’

Vertrouwensbreuk

Het personeel heeft intussen de Raad van Commissarissen (RvC) gevraagd voor 15 februari een definitieve oplossing te zoeken voor de vertrouwensbreuk met de bestuurder. Op dit moment zitten verschillende werknemers ziek thuis, onder wie twee van de drie leden van het managementteam. Rudi Ebbinge, de vicevoorzitter van de OR, geeft aan dat de kritiek van de werknemers tot nu toe weinig indruk lijkt te maken op de RvC.

Raad van Commissarissen

Het rommelt al langer binnen de omroep tussen de ondernemingsraad en de RvC. De problemen begonnen bij het plotselinge ontslag van commercieel directeur Emiel van der Wal en operationeel directeur Bert Lemmers. Zij kregen vlak voor het aflopen van hun contract te horen dat deze niet werd verlengd en zijn per 1 juli 2020 ontslagen. Een goede uitleg over het plotselinge ontslag van de twee bestuurders kwam er niet, aldus de OR. Na het ontslag is de RvC begonnen aan de zoektocht naar een nieuwe bestuurder, wat resulteerde in de benoeming van huidig bestuurder Peter Elbers. De ondernemingsraad van L1 was niet geamuseerd van de onverwachte benoeming van Elbers. Ook zou de RvC de OR niet om advies hebben gevraagd over de benoeming, waar wel had gemoeten.