Nieuws
Publicatiedatum: 3 januari 2020 | Geschreven door: Wander de Groot

Ondernemingskamer wijst verzoek OR XS4ALL af

De integratie van XS4ALL binnen KPN gaat door, ondanks het bezwaar van de ondernemingsraad van XS4ALL. De OR van XS4ALL stapte naar de rechter, omdat de OR van mening was dat de bestuurder het besluit tot integratie onvoldoende gemotiveerd had. De rechter was het daar niet mee eens. Hij wees zowel het WOR-verzoek als het enquêteverzoek van de ondernemingsraad van XS4ALL af. Dat betekent dat de plannen van KPN gewoon door kunnen gaan. Zo bleek onlangs uit uitspraak van de Ondernemingskamer.

Geen invloed?

De OR van XS4ALL heeft in zijn verzoek aan de OK een groot aantal argumenten opgevoerd. Zo vond de OR dat zijn advies niet van wezenlijke invloed was op het besluit van KPN om het merk XS4ALL geheel te integreren. Ook heeft de bestuurder onvoldoende aandacht besteed aan het alternatieve voorstel van de ondernemingsraad waarbij het merk zelfstandig kon blijven bestaan. Verder bood het besluit te weinig inzicht in de personele gevolgen. Tot slot neemt de OR het de bestuurder kwalijk dat hij de OR niet heeft betrokken bij het inschakelen van deskundigen. De rechter kon met al deze argumenten niet uit de voeten. Het is niet aan de OK om te besluiten wie er gelijk heeft, maar om te onderzoeken of de bestuurder in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Zo gaf de rechter aan.

Recht van enquête

De OR van XS4ALL heeft ook gebruikgemaakt van het ‘recht van enquête’. Niet iedere OR heeft dit recht. De OR van XS4ALLheeft dit recht een tijd geleden door de bestuurder toegekend gekregen. Dat enquêterecht geeft de OR de mogelijkheid om in geval van wanbeleid een onderzoek te laten stellen door de Ondernemingskamer. Dat kan niet zomaar. De OR moet wel van mening zijn dat er met opzet iets verkeerd wordt gedaan. De OR was van mening dat dat nu het geval was. Ook daar was de rechter het niet mee eens. De OK zag onvoldoende reden om te twijfelen aan een juist beleid.