Nieuws
Publicatiedatum: 12 december 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

Onderzoek naleving WOR ook onder werknemers

Binnenkort verschijnen de resultaten van onderzoek naar de naleving van de Wet op de ondernemingsraden. Voor het eerst worden daarbij niet alleen werkgevers, maar ook werknemers bevraagd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat bij een kwart van de organisaties in de categorie 50-100 werknemers er geen OR is, terwijl die wettelijk wel verplicht is. Tot nu toe geven werkgevers altijd als reden aan dat het personeel daar geen behoefte aan heeft, maar werknemers zijn daarop nooit bevraagd. Het wordt interessant om te zien of werkgever en werknemer hier hetzelfde over denken.

Wachten
Het zogenaamde nalevingsonderzoek wordt elke drie jaar in opdracht van de minister van Sociale Zaken verricht. Dit keer heeft het vijf jaar op zich laten wachten. De resultaten worden in het voorjaar van 2017 verwacht, aldus de Stichting Onderzoek Medezeggenschap SOMZ.