Nieuws
Publicatiedatum: 8 april 2019 | Geschreven door: Wander de Groot
verhoging minimumloon

OR krijgt adviesrecht beloning bestuurder

Ondernemingsraden krijgen het recht om advies te geven over de beloningen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. Beloningsverschillen tussen de bestuurders enerzijds en werknemers van grote ondernemingen anderzijds zijn de afgelopen jaren groter geworden. Gesprekken tussen ondernemingsraden en bestuurders moeten bijdragen aan het voorkomen van slechte arbeidsverhoudingen die hier het gevolg van kunnen zijn. Afgelopen week heeft een meerderheid van de Tweede Kamer voor deze wetswijziging gestemd middels handopsteken.

Van bespreken naar adviseren

Op dit moment is een jaarlijks gesprek tussen de ondernemingsraad, de bestuurder en de raad van commissarissen (RvC) over de ontwikkeling van beloningsverhoudingen al verplicht. Dit recht wordt uitgebreid door ondernemingsraden niet alleen het recht te geven om mee te praten, maar ook het recht om te adviseren over het bezoldigingsbeleid, dat minimaal een keer per vier jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld dient te worden.

Recht op uitleg

Het advies van de OR wordt tegelijkertijd met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. Wordt het advies van de OR niet (geheel) opgevolgd? Dan dient er ook een schriftelijke onderbouwing voor het afwijken van het advies te worden aangeboden. De voorzitter van de OR, of een door de voorzitter aangewezen OR-lid, kan het advies tijdens de algemene vergadering toelichten.