Nieuws
Publicatiedatum: 22 juni 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

OR krijgt inspraak bij faillissement

Onlangs nog berichtten we hoe de ondernemingsraad van DA een procedure bij de Ondernemingskamer verloor. De rechter besloot dat de de curator geen advies hoefde in te winnen bij de OR over een doorstart en de gevolgen voor het personeel. Aan deze verkapte vorm van reorganiseren komt binnenkort een einde. Afgelopen dinsdag stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel van de PvdA dat zorgt voor meer inspraak van de OR en PVT bij een faillissement. Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de curator de OR moet betrekken in het proces voor het faillissement én de OR krijgt straks het recht om iemand te benoemen in de commissie van schuldeisers. Zo kan de OR zowel in het voortaject invloed uitoefenen door de curator te adviseren over een eventuele doorstart, verkoop of faillissement en kan de OR voorkomen dat het personeel bij het afhandelen van alle schulden pas als laatste aan de beurt is.