Nieuws
Publicatiedatum: 12 juli 2016 | Geschreven door: Wander de Groot

OR maakt weinig gebruik van het initiatiefrecht

OR’en maken weinig gebruik van hun initiatiefrecht. Uit het onderzoek MonitOR blijkt dat zo’n 34 % van de ondernemingsraden vorig jaar geen gebruik gemaakt heeft van het initiatiefrecht. Ongeveer 27% van de OR’en nam maar een enkele keer gebruik van het initiatiefrecht. Dat is een gemiste kans.

In artikel 23 van de WOR is het initiatiefrecht geregeld. OR’en kunnen mondeling en schriftelijk initiatiefvoorstellen bij de bestuurder indienen. Er moet over vergaderd worden voordat de bestuurder schriftelijk en gemotiveerd zijn besluit neemt over het voorstel.