Nieuws
Publicatiedatum: 15 mei 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

OR positief over relatie bestuurder

Uit het onderzoek naar de invloed van de OR van GBIO en GITP blijkt dat bijna vier op de vijf OR-leden positief is over de samenwerking met de bestuurder. Zo geven OR’en de kwaliteit van het overleg met de bestuurder gemiddeld een 6,5. Meer dan 23% beoordeelt het overleg met een 8 of hoger. Ongeveer een even zo grote groep (20%) vindt het overleg met de bestuurder onvoldoende. De meeste respondenten denken dat de bestuurder positief staat tegenover de inbreng van de raad. Toch denkt één op de vier respondenten dat de bestuurder een negatief beeld heeft van de OR. Heeft uw bestuurder een positief beeld van uw OR? Een positieve houding van de bestuurder is van belang voor een goed overlegklimaat en daarmee van de mate van OR-invloed op het beleid. Werk dus aan de relatie met de bestuurder wanneer u denkt dat deze niet optimaal is.