Nieuws
Publicatiedatum: 14 juni 2019 | Geschreven door: Wander de Groot

OR & PVT krijgen adviesrecht bij doorstart

Het wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement (Woof) staat open ter internetconsultatie. Het doel van deze wet is om werknemers van een bedrijf dat failliet gaat beter te beschermen. Zo krijgen de ondernemingsraad (OR) en de personeelsvertegenwoordiging  (PVT) het recht om advies uit te brengen over de totstandkoming van de overgang. De rechter-commissaris die toestemming moet geven voor de overgang van de onderneming, moet het advies van de OR of PVT bij zijn beslissing betrekken. Zo bleek onlangs uit het wetsvoorstel van Minister Dekker en minister Koolmees en de Memorie van toelichting.

WOR gewijzigd

Om dit uitgebreide adviesrecht wettelijk vast te leggen, wordt artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) uitgebreid met een zevende lid. Let op: er wordt op drie punten afgeweken van reguliere adviestrajecten:

  1. De curator bepaalt de termijn van advies en die mag niet korter zijn dan drie dagen.
  2. Ook hoeft de curator bij negatief advies van de OR zijn beslissing niet een maand op te schorten, zoals bij andere adviestrajecten het geval is.
  3. Het beroepsrecht uit artikel 26, aan de hand waarvan de OR normaal gesproken beroep kan instellen tegen een besluit is niet van toepassing. In plaats daarvan kan de OR op basis van artikel 67 van de Faillisementswet bij de rechtbank in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris over de voortgang of overgang van de onderneming.

Meer rechten werknemers na doorstart

Gaat een bedrijf failliet en maakt het daarna direct een doorstart? Dan krijgen werknemers volgens de Woof recht op een arbeidsovereenkomst met dezelfde arbeidsvoorwaarden bij de organisatie die het bedrijf overneemt. Uitzondering is als er bij de overgang arbeidsplaatsen verdwijnen als gevolg van bedrijfseconomische omstandigheden. Op dat moment mag de overnemende partij wel minder werknemers overnemen.

26-wekenregel

Als de overnemende partij eerst geen arbeidsplaatsen beschikbaar had, maar er blijkt binnen 26 weken na overname alsnog werk te zijn voor meer werknemers, dan dient de overnemende partij alsnog (een van de) oud-werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Reactie tot eind augustus

U kunt tot en met 31 augustus reageren op het wetsvoorstel via Internetconsultatie.