Nieuws
Publicatiedatum: 6 mei 2012 | Geschreven door: Wander de Groot

OR slecht geïnformeerd door bestuurder

Meer dan de helft van de ondernemingsraden (56%) geeft aan essentiële informatie zoals jaarrekeningen en beleidsplannen niet te ontvangen van de bestuurder, ook al is hij daartoe wettelijk verplicht. Bestuurders van buitenlandse multinationals lopen er helemaal de kantjes van af. Slechts 1 op de 3 OR’s in dit soort organisaties ontvangt altijd ongevraagd de informatie die de OR nodig heeft om zijn medezeggenschapswerk te vervullen. Ook informatie waar de OR om vraagt, wordt lang niet altijd tijdig en compleet aangeleverd door de bestuurder. Dat blijkt uit OR Insight 2012, het grootste onderzoek onder ondernemingsraden.

Verplichte informatie WOR

Daarnaast schrijft de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor dat bestuurders informatie waar de OR om vraagt volledig en tijdig aan de OR verstrekken. Ook hier komen bestuurders lang niet altijd hun verplichtingen na. Bijna de helft van de OR’s ontvangt de informatie waarnaar hij vraagt namelijk niet altijd compleet. 62% van de ondervraagden gaf aan de informatie niet tijdig te ontvangen. Met name in buitenlandse multinationals is de situatie voor OR’s wat betreft het informatierecht slecht. Maar 41% van de OR’s in zulke organisaties ontvangt altijd de complete informatie waarnaar zij gevraagd hebben. In nog geen 30% van de gevallen levert de bestuurder de informatie op tijd aan. Ook is het verschil tussen profit en overheid groot. Waar in de profit sector meer dan de helft (52%) de informatie niet altijd compleet ontvangt, is dat bij de overheid ‘slechts’ 37%.