Nieuws
Publicatiedatum: 4 juni 2024 | Geschreven door: Wander de Groot
seksuele intimidatie

Ouwe-jongens-krentenbrood maakt kleine organisaties seksueel onveilig

Hoe kleiner de organisatie, des te groter is de kans op seksuele intimidatie op de werkvloer. Gemiddeld genomen heeft 42% van alle vrouwelijke werknemers te maken met seksueel getinte opmerkingen, schunnig taalgebruik of sissen. Een op de vijf krijgt langs digitale weg schunnige opmerkingen of plaatjes binnen. En een op de zeven heeft zelfs te maken met aanranding op de werkvloer. Een op de negen wordt lastiggevallen door baas. Dat blijkt uit CNV-onderzoek onder 3.000 werkenden, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Ouwe-jongens-krentenbrood

Bij kleine organisaties met minder dan tien werknemers liggen deze cijfers flink hoger: meer seksueel getinte opmerkingen, meer intimidatie via apps en vaker seksuele intimidatie door de baas. Volgens CNV-baas Piet Fortuin komt dat omdat kleine bedrijven vaak geen protocol of beleid hebben en werknemers minder goed weten waar ze terecht kunnen als ze in aanraking komen met seksuele intimidatie. ‘Bovendien heerst in kleine bedrijven vaker een ouwe-jongens-krentenbrood-sfeertje van niet zeuren, het is maar een grapje’, aldus Fortuin.

Beleid ontbreekt

Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de organisaties geen protocol heeft tegen seksuele intimidatie. Meer dan een derde weet niet waar ze met klachten terecht kunnen. Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat hun werkgever geen werk maakt van het bestrijden van seksuele intimidatie. Twee derde merkt niet dat seksuele intimidatie beter bespreekbaar is op de werkvloer. Volgens de CNV zit er niets anders op dan alle organisaties te verplichten werk te maken van beleid over grensoverschrijdend gedrag en niet alleen de grote.

Rol ondernemingsraad


De ondernemingsraad heeft tot taak goed toe te zien op de arbeidsomstandigheden op het werk, zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Is er bij jullie nog geen klachtenregeling, geen gedragscode en geen vertrouwenspersoon, kaart dat dan aan bij de bestuurder in de overlegvergadering. De OR heeft ook instemmingsrecht bij deze thema’s.