Nieuws
Publicatiedatum: 21 september 2023 | Geschreven door: Redactie Performa OR
Prinsjesdag

Prinsjesdag: de belangrijkste wijzigingen in 2024

Het kabinet heeft op Prinsjesdag de nieuwe Rijksbegroting en het bijbehorende Belastingplan bekendgemaakt. Daarin staat een aantal maatregelen die effect hebben op werkgevers en werknemers. Als de Tweede en Eerste Kamer de voorstellen goedkeuren, gaan deze in per 1 januari 2024.

  • Verruiming vrijstelling ov-kaart. Vanaf 1 januari 2024 kunnen werkgevers eenvoudiger een ov-kaart vergoeden of verstrekken aan een werknemer. Het gaat on een OV-abonnement of een voordeelurenkaart. Nu is nog zo dat de werkgever aannemelijk moet maken dat de waarde van de ov-kaart niet hoger is dan de echte zakelijke reiskosten. Is dat wel het geval, dan betaalt de werknemer over het verschil loonbelasting. Straks hoeft dat niet meer, zolang de werknemer de ov-kaart ook echt zakelijk gebruikt. De werkgever hoeft minder administratie bij te houden, de werknemer betaalt minder belasting.
  • Verhogen arbeidskorting. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot aan € 40.000 houden netto meer over dankzij de verhoging van de arbeidskorting met € 115. De arbeidskorting een vrijstelling in de loonbelasting: over dat bedrag betaalt hoeft de werkgever geen loonbelasting af te dragen. Aangezien de loonbelasting een voorheffing is van de inkomstenbelasting van de werknemer, houdt deze dus netto meer over.
  • Vrije ruimte WKR. De tijdelijke verhoging van 3% in 2023 van de vrije ruimte in de werkkostenregeling verdwijnt in 2024. Daartegenover staat dat het basispercentage omhooggaat van 1,7% naar 1,92%. Deze percentages gelden over de eerste € 400.000 van de loonsom. Daarboven geldt een percentage van 1,18%. Met de vrije ruimte kunnen werkgevers hun werknemers onbelast zaken vergoeden.
  • STAP wordt tijdelijk SLIM. Om het verdwijnen van de STAP-regeling voor individuele scholingssubsidie te compenseren, wordt het budget van de SLIM-regeling verhoogd met € 73,5 miljoen. Het gaat om een tijdelijke verhoging lopend van 2024 tot 2027, in afwachting van een opvolger van de STAP-regeling. Tot nu toe was de SLIM-regeling alleen bedoeld voor scholing van het midden- en kleinbedrijf, maar nu dus ook tijdelijk voor individuele scholing.