Nieuws
Publicatiedatum: 27 augustus 2018 | Geschreven door: Wander de Groot

Rol OR versterkt bij grootschalig ontslag

Vanaf 1 augustus 2018 gelden de nieuwe Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. Het gaat om een aanscherping van de ontslagregels bij bedrijfseconomische redenen (BE) en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (LAO). Hierbij wordt de rol van de medezeggenschap verduidelijkt en versterkt. Voortaan moeten alle bestuurders van organisaties van 10-50 medewerkers verplicht advies vragen aan de medezeggenschap bij een voorgenomen besluit van te minste 25% van het personeel. Voorheen gold deze verplichting niet voor organisaties waarin er slechts een (vaak incidentele) personeelsvergadering (PV) plaatsvond. Het UWV neemt de aanvraag niet in behandeling, tenzij de bestuurder de OR, PVT of PV heeft geraadpleegd.

Medezeggenschap omzeilen niet meer mogelijk

In de regels staat hoe aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet worden voldaan als er in de organisatie geen OR aanwezig is, terwijl die volgens de WOR wel verplicht ingesteld zou moeten zijn. Als er geen ondernemingsraad is ingesteld, gelden namelijk de regels voor een onderneming met 10 tot 50 werknemers. Voorheen gold, dat als er geen ondernemingsraad was ingesteld waar die wel verplicht was, de bestuurder geen advies aan de ondernemingsraad hoefde te vragen. Zo kon de bestuurder de ontslagaanvraag indienen zonder raadpleging van de medezeggenschap. Dit is nu niet meer mogelijk.

Waarom vernieuwing?

Vernieuwing was noodzakelijk omdat er nieuwe regels gelden, maar ook omdat de toelichting van bepaalde regels niet toereikend was. Zo bleek uit antwoorden van de Hoge Raad op rechtspraken. In de regels staat ook meer uitleg in over hoe het afspiegelingsprincipe kan worden toegepast in een internationale organisatie, de herplaatsing van werknemers en wat uw bestuurder moet doen in het geval van te laat aangevraagde WIA-uitkeringen.

 

Bekijk alle regels op de website van het UWV.