Nieuws
Publicatiedatum: 15 april 2014 | Geschreven door: Wander de Groot

Rol van OR bij faillissement

Wist u dat uw OR ook een rol speelt als de organisatie failliet gaat? Dat wordt door veel ondernemingsraden vergeten. De SER publiceert daarom een stroomschema dat inzichtelijk maakt welke medezeggenschapsrechten van toepassing zijn bij een faillissement. Het stroomschema is een vervolg op het advies van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap. Medezeggenschapsregels, zoals de Wet op de ondernemingsraden, zijn ook voor en tijdens faillissement van toepassing. Helaas blijkt in de praktijk dat de OR vaak niet wordt geraadpleegd of geïnformeerd. Dat geldt niet alleen voor de fase waarin het faillissement dreigt, maar ook als het faillissement inmiddels is uitgesproken en er een curator is aangesteld.